"A teljes üzleti problémát átfogó szemléletmódjuk, a cégünk és az iparág mélyreható ismerete és fogyasztó centrikus gondolkodásuk segített hozzá egy jelentős és értékes kereskedelmi stratégia közös kialakításához. Nagymértékben hozzájárultak a piaci pozíciónk megtartásához és versenyelőnyünk fenntartásához egy zavaros, kihívásokkal teli piaci környezetben."
Dr. Kisbenedek Eszter | Korábban Trade Marketing Leader, Sanofi | Jelenleg International Biotechnology Business Effectiveness Manager, Egis Pharmaceuticals PLC

Munkamódszerünk az együttműködés

Egy-egy projekt megkezdése előtt minden esetben elvégezzük az érintett piac elemzését, az ügyfél által biztosított anyagokra és/vagy saját forrásokra alapozva.

Tanácsadói munkánk szerves részét képezik a workshopok, amelyeken az ügyfeleink adott problémakörben érintett munkatársait bevonva, moderált formában, a napi munkavégzéstől elvonulva, közösen dolgozzuk ki a stratégiai megoldások főbb irányvonalait.

A tanácsadói csapat ezután a közösen megalkotott irányvonalakat részletesen kidolgozza, hozzátéve a szakmai tudását, valamint az iparági piaci információkat és tapasztalatokat. Az így kidolgozott stratégiát ezek után ismét az ügyfél érintett munkatársaival közösen véglegesítjük.

Ez a munkafolyamat teszi lehetővé egyrészt, hogy egy-egy projektben résztvevő minden munkatárs igényeit, elvárásait és véleményét szem előtt tartsuk, másrészt azt, hogy a stratégiaalkotási folyamatot az adott szervezet és vállalati kultúra sajátosságaihoz igazítsuk. Ezáltal a folyamat végére olyan stratégiákat alkotunk, amelyeket a későbbiekben az érintettek a sajátjuknak éreznek és így hatékonyan alkalmazni is tudnak.

A workshop módszertan mellett – amelyet kétségkívül a leghatékonyabbnak tartunk – bizonyos esetekben, az ügyfél igényeihez igazodva, klasszikus tanácsadóként önállóan végezzük el a stratégia alkotási feladatot és csak az eredményeket egyeztetjük az ügyfeleinkkel.

A stratégiák kivitelezését – igény szerint – szakmai tudásunkkal és tapasztalatunkkal, mentorként segítjük, folyamatosan segítve az operatív munkatársak munkáját. Amennyiben szükséges, illetve előnyösnek véljük, a stratégia kivitelezését szakmai tréningekkel is tudjuk segíteni. A szakmai térningek egyedileg, projekt- illetve ügyfél specifikusan összeállított szakmai ismeretanyaga hatékonyan segíti az operatív munkatársakat a stratégiák zökkenőmentes kivitelezésében.